Nu står det klart att den kontroversiella gymnasielagen får tillämpas.

Det konstaterar Migrationsöverdomstolen i dag i två domar.

Det innebär att omkring 9 000 ensamkommande som fått avslag på sin asylansökan berörs.

Gymnasielagen fick hård kritik när den trädde i kraft den 1 juli 2018. Lagen innebar en ny möjlighet att söka uppehållstillstånd för gymnasiestudier och berörde i första hand över 9 000 ensamkommande i Sverige.

Nu slår Migrationsöverdomstolen fast att lagen får tillämpas.

”Stort för unga människor”

Migrationsöverdomstolen anser inte att stadgad ordning har åsidosatts. Bestämmelsen om sänkt beviskrav strider inte heller mot aktuella EU-regler, skriver domstolen i ett pressmeddelande.

– Det här är så klart stort för unga människor som rotat sig i Sverige, blivit en del av vårt land, och som inte vill annat än att bidra, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) till SVT.

Lagen sågades totalt

En kritik mot lagen var att bevisbördan var låg för den som sökte att identifiera sig. Lagrådet sågade bland annat förslaget.

Men domstolen anser inte att det är något problem.

– Migrationsöverdomstolen anser att stadgad ordning inte har satts åt sidan i något väsentligt hänseende när bestämmelsen kom till. Bestämmelsen om sänkt beviskrav för sökandens identitet får därför tillämpas, skriver Migrationsöverdomstolen i pressmeddelandet.

Vad tycker du om om beskedet? Dela vidare och skriv vad du tycker i kommentarerna!